ÖRNEN FLYGER – MEN INTE FÖR TILLFÄLLET

Försöket med en fågelskrämma på taket

I slutet av mars 2015 lät föreningen montera en så kallad drake (fågelskrämma) på taket över husen i hörnet Spångatan och Norra Skolgatan. Avsikten med denna rovfågelssilhuett var att avskräcka måsar och duvor från att bygga bon i de trakterna under våren och sommaren.

Örnen flyger
Örnen flyger
StukadDrake
Örnen flyger inte för tillfället

När vi nu i början av hösten utvärderar drakens insatser kan två saker konstateras. Det ena är, att installationen tycks ha hjälpt mot fåglarnas bosättningar; det har inte synts till lika mycket måsar och duvor som under tidigare säsonger. Det andra som kan konstateras är att konstruktionen inte är optimal. Eftersom själva fågelsilhuetten befinner sig i änden av en mjuk lina, har den en benägenhet att sno sig runt själva stången när det blåser, och lägga sig till ro där. Fastighetsförvaltarens personal har fått bege sig upp på den aktuella vinden några gånger för att lossa draken. Och för tillfället är draken också helt nere för räkning, den rör inte en fena. Det ser ut som om en av vingarna har blivit käckt.

Alternativet till en fågelskrämma på taket/taken är personal, som vid behov klättrar ut på själva taket för att hålla efter bostadsspekulanterna.

Lämna ett svar