Första utslaget om airbnb-uthyrning

Hyresnämnden stoppar Airbnb-uthyrning

Hyresnämnden har nyligen behandlat det första fallet med så kallad Airbnb-uthyrning. Det handlar om en 27-årig kvinna som ville hyra ut sin bostadsrätt om knappt 50 kvadratmeter centralt i Stockholm till olika turister. Hon hade via Airbnb kontrakterat ett tiotal olika par som skulle få bo på i ofta bara några dagar eller någon vecka vardera. Det rörde sig alltså om en ganska typisk Airbnb-uthyrning där bostadens ägare kan ta dygnshyra för att låta turister bo i den egna bostaden.

Det var först den 29 juli i år som det stod klart för bostadsrättsföreningen på Bastugatan att kvinnan hade en egen profil för uthyrning av sin bostadsrätt på Airbnb. Det framkom också att hon hade funnits på sajten sedan 2013. Föreningsstyrelsen uppfattade att kvinnan hade gått bakom ryggen på dem.

Denna förste prövning i hyresnämnden av andrahandsuthyrning via den amerikanska sajten visar, att en bostadsrättsförening inte behöver acceptera en sådan ”turistuthyrning”. Många bostadsrättshavare har trott att andrahandsuthyrning är praktiskt taget fritt fram sedan lagstiftningen ändrades förra året eftersom skälen för andrahandsuthyrning inte längre behövde vara ”beaktansvärda”. Det ordet togs bort ur Bostadsrättslagen.

– Men syftet med att lagstiftningen ändrades var att tillgodose behovet av bostäder, inte hotellrum, kommenterar hyresrådet Anne Bratt Norrevik. I lagens förarbeten anges bostadsbristen som ett särskilt skäl; det är inte fråga om att kunna omvandla sin lägenhet till hotellrum eller vandrarhem. Det är tillåtet att hyra ut ett rum till en inneboende i den egna lägenheten men det är således inte OK att hyra ut hela lägenheten för turismändamål. Precis som tidigare måste delägaren ha tillstånd från sin förening om hela lägenheten ska hyras ut. Olovlig andrahandsuthyrning kan precis som tidigare i värsta fall leda till att delägaren blir av med sin lägenhet.

Eftersom en dom i hyresnämnden inte är prejudicerande kommer det troligen att dyka upp nya liknande ärenden med variationer på temat. Det är en bra idé för en bostadsrättsförening att anta en policy om hur andrahandsupplåtelser ska hanteras och vilka skäl som föreningen utgår ifrån vid sin bedömning.

(Sammandrag av artikel av Johan Hellekant, SvD, 2015-08-27.)

Airbnb är en onlinemarknadsplats för uthyrning och bokning av privat boende. Hemsidan innehåller mer än 500 000 privata boenden i 192 länder och 33 000 städer. Från starten i augusti 2008 till juni 2012 förmedlades 10 miljoner nätter på Airbnb.Airbnb grundades i augusti 2008 av Brian Chesky, Joe Gebbia och Nathan Blecharczyk och har sitt huvudkontor i San Francisco, Kalifornien.

Lämna ett svar