FÖRENINGEN BOSTADSRÄTTERNA

Provmedlemskap i FÖRENINGEN BOSTADSRÄTTERNA

TYRELSEN har anslutit Brf Örnen som provmedlem (gratis) under återstoden av 2015 i föreningen Bostadsrätterna. Bostadsrätterna är en förening för att gynna bostadsrättsföreningars intresse och gemensamma inköp. Den bildades redan 1921 och idag finns det omkring 6 500 anslutna föreningar i hela landet.

I provmedlemskapet ingår dels en tidning som kommer ut tolv gånger om året och som riktar sig till föreningarnas styrelser och dels tidningen Din Bostadsrätt, som distribueras fyra gånger om året till föreningens delägare. Nästa nummer av denna medlemstidning beräknas komma i din brevlåda i mitten av oktober 2015.

Föreningen Bostadsrätterna erbjuder också rådgivning av olika slag till styrelserna och även en bostadsrättsskola med både nybörjarkurser och fördjupningskurser i bostadsrättsförvaltningen.

Medlemstidningen Din Bostadsrätt har artiklar, uppslag och information i de ständigt aktuella frågorna som delägare i en förening kan ha. I årets andra nummer kunde man till exempel läsa första delen i en serie om köp och försäljning av lägenheter, hur en lägenhet ska kontrolleras innan ett köp, hur en förenings ekonomiska redovisning kan granskas och frågor och svar om grillning på balkong, fel på badrumsfläkt och uppsättning av markiser. Detta nummer kan fortfarande läsas på föreningens hemsida http://www.bostadsratterna.se/.

Styrelsen hoppas att provmedlemskapet i Bostadsrätterna blir givande för oss alla i Brf Örnen.

Skriv gärna kommentarer om medlemskapet!

Lämna ett svar