UNDERHÅLLSARBETET 2015

Brf Örnens årliga underhållsarbete beräknas starta i mitten på april 2015. Det blir tvättnings- och målningsarbeten på Mellangården och entrén mot Spångatan.

Arbetet påbörjas vecka 16-17 (13/4->) och börjar med tvättning och mögelfribehandling under 2 veckor. Därefter följer målningsarbeten i 3 veckor. (Tiderna är preliminära eftersom arbetet är väderberoende.)

Det som ska målas är balkar, loftgångsundersidor, takutsprång, pelare på gården och mot gatan, vita och grå fasadpartier. Även de enskilda entréerna längs med Spångatan berörs.

Inför arbetet: TA BORT dörrmattor, cyklar, utsmyckningar, krukor, växter, utemöbler. Både för er egen del (så att det inte blir förstört) men också för att inte hindra åtkomst med liftar och annat. Glöm inte att hålla fönster och dörrar stängda!

  • Efter tvättning börjar målningsarbetet med Spång 14 C-I
  • Samtidigt tas också entréerna Spång 16 B-D
  • Veckan därpå målas Spångatan 16 B-L
  • Sista målningsveckan tas ingången Spång 14-16

Denna information har delats ut i brevlådorna till de direkt berörda lägenheterna längs med Mellangården och har också satts upp på föreningens anslagstavla.

Ornen_Loftgang Ornen_Spangatan

Berörda partier av fastigheterna.

Lämna ett svar