Vad händer på Föreningsgatan?

Arbete på Föreningsgatan

Arbete på Föreningsgatan
Arbete på Föreningsgatan

VASYD genomför en förnyelse av vattenledning mellan Brogatan och Norra Skolgatan. Arbetet kommer att påverka trafiken. Driftstörningar i form av vattenläckor på sträckan orsakar stora trafikproblem. Storleken på vattenledningen medför att det finns risk för skador på närliggande bebyggelse vid vattenläckor. Vattenledningen förnyas genom att en ny ledning av plast infodras i den gamla ledningen. Startdatum: 2015-03-16 Slutdatum: 2015-07-03

Bobcat_11

 

Lämna ett svar