Brf Örnens budgetresultat 2014

Brf Örnens budgetresultat 2014

Brf Örnens styrelse beslutade om föreningens budget för 2014 på styrelsemötet den 12 november 2013. I budgeten för 2014 görs antagandet att den tredje lägenheten i Tornet kommer att säljas i början av 2014. Löpande driftskostnader har räknats upp med mellan 1 – 3 procent. Månadsavgiften höjs med 2 procent från och med den 1 januari 2014.

Den beslutade budgeten beräknas ge ett positivt resultat på 221 973 kronor och då planeras det att 250 000 kronor skall avsättas till föreningens underhålls- och reparationsfond.

Sammanställning av budgetresultatet:

Budget 2014_v2

 

 

Lämna ett svar