Brf Örnens brandskyddsarbete

Rapport från kurs i systematiskt brandskyddsarbete

Heidemarie Petersson som är Brf Örnens brandskyddskontrollant (se intervju med henne i Nyhetsbrevet 2013:3) har varit på en halvdagsutbildning i SBA den 5 november 2013. Bland kursdeltagarna fanns representanter från olika områden såsom förskolor, fritidsgårdar, butiker, hotell och restauranger samt andra bostadsrättsföreningar. Kursen innehöll momenten lagstiftningen som reglerar brandskyddet i vår typ av verksamhet, vad SBA (= systematiskt brandskyddsarbete) innebär och hur det ska tillämpas i det praktiska arbetet samt Räddningstjänstens tillsyn.

Enligt Heidemarie var kursen intressant och det framkom några enstaka saker som styrelsen, som ytterst är ansvarig för brandskyddet, bör se över. I det stora hela ligger dock vår förening i framkant vad gäller SBA.

(I SRVFS 2004:3 allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete står att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras.)

Att tänka på nu inför ”levandeljus-tiden”:

  •  Kontrollera en extra gång att ljusen är släckta innan Du går hemifrån.
  •  Testa också att Dina brandvarnare fungerar.

20131110-101152.jpg

Lämna ett svar